Make your own free website on Tripod.com

DragonNet Solutions là trung tâm đã thiết lập Lạc-Việt Online và các websites khác trên internet. Với kinh nghiệm lâu năm và kiến thức cập nhật trong các lĩnh vực về điện toán, network, internet và đặëc biệt là hoạt động thương vụ trên mạng lưới điện toán hoàn cầu, chúng tôi hy vọng đáp ứng mọi nhu cầu của quí vị và trong trong tinh thần xây dựng và phát triển cộng đồng Việt-Nam tại Arizona, góp sức phát triển và giới thiệu thương mãi của ngưới Việt trên Internet.

- Web Design and Hosting: Chuyên design các trang cho cơ sở, hội đoàn, gia đình hoặc cá nhân. Xin click vào link Web Design and Hosting Services để biết thêm chi tiết

- Khoá căn bản về điện toán và Internet và E-mail, chương trình gồm 6 giờ và được chia ra hai ngày - 3 giờ mỗi ngày, không đòi hỏi nhiều về Anh Ngữ hay kiến thức về Computer, với các thí dụ thực tế và vui vẻ rất dễ hiểu sẻ giải đáp thắc mắc và cho bạn sự tự tin để xử dụng máy điện toán như người đã từng dùng qua từ lâu. Ðặc biệt viết thư bằng chữ Việt để gửi cho thân nhân hay bạn bè

- Giải quyết mọi hư hỏng về máy điện toán đồng thời điều chỉnh để nhu liệu vận hành và processor gia tăng hiệu năng tối đa, giảm bới những crashes thông thường

- Upgrade hoặc nâng cấp cho nhanh hơn hoặc cộng thêm các thiết bị tiện lợi khác cho máy với phương cách tiết kiệm nhất

- Setup Internet, Email, Chữ Việt, nghe radio tiếng Việt và các chương trình phát thanh trên toàn thế giới qua Internet (hoàn toàn không có lệ phí hàng tháng)

- Dùng máy điện toán và internet để điện thoại và xem hình ảnh của gia đình hay thân hữu hoàn toàn miễn phí qua Internet bất cứ nơi đâu trong nội địa và thế giới

- Thiết lập Network, Servers, Internet, Email cho văn phòng và cơ sở thương mại

- Quản trị và bảo trì hệ thống điện toán cho các cơ sở thương mãi

- Tăng thương vụ của quý vị bằng các trang quãng cáo trên Internet để giới thiệu đến mọi người trong cộng đồng với tin tức cập nhật nhanh chóng và ít tốn kém nhất, đặc biệt là những dịp lễ hội

- Cố vấn để thiết lập, chọn lựa trước khi mua các nhu liệu cần thiết để gia tăng hiệu năng cho cơ sở thương mãi

- Lập hồ sơ cho tất cả máy điện toán và thân chủ của Lạc-Việt Computing Services để tiện lợi và nhanh chóng trong việc sửa chữa, tối thiểu hóa thời gian downtime

- Giá đặc biệt cho quý vị cao niên, hưu trí, các gia đình H.O. mới sang, các sinh viên học sinh

Tham khảo hoàn toàn miễn phí.
Xin email cho chúng tôi về nhu cầu của quý vị.

DragonNet Solutions
Click here to email DragonNet Solutions
(DragonNet_PC@hotmail.com)

Phone: (602) 588-9242, Cô Trần Phương Nga